Toertochten

Toertochten

Deelnemen aan de toertochten staat vooral in het teken van samen genieten van de hobby. Er is geen enkele vorm van een wedstrijd. Meedoen gebeurt als individuele verkeersdeelnemer en ieder kan de route op zijn eigen tempo rijden. De routes op de weg zijn telkens ongeveer 60 kilometer lang en worden gereden in 2 lussen van ongeveer 30 kilometer, zodat het ook mogelijk is om 1 lus te rijden. De route van de retro veldrit/toertocht bestaat uit 3 rondes van ongeveer 10 kilometer met 2 x passage van de zogenaamde vliegende pauzeplaats. De organisatie zorgt ervoor dat de route telkens geheel is voorzien van de Op Zijn Retour routeborden en dat er in geval van niet te repareren pech een bezemwagen beschikbaar is. Het staat iedere deelnemer vrij om aan te sluiten bij een groepje met dezelfde snelheid of de route individueel te rijden.

Let op: valhelm is verplicht (worstenhelm mag ook). Iedere deelnemer wordt geacht zich in het verkeer netjes te gedragen conform het ter plekke geldende wegenverkeersreglement. Alcohol- en drugsgebruik zijn dan ook verboden. Je wordt geacht omwonenden, vrijwilligers en andere weggebruikers met respect te behandelen. Verder is wildplassen uiteraard niet toegestaan en laat je geen afval achter op de route.

Prijsuitreiking

Na afloop van iedere toertocht worden door de jury de mooiste/gekste/origineelste/opvallendste beoordeelde deelnemers dan wel fietsen bekroond met een leuke prijs. De prijsuitreiking van de drie bekers per rit zal plaatsvinden na binnenkomst van de bezemwagen.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en als je tijdens de prijsuitreiking niet aanwezig bent vervalt je prijs. Deze schuift dan door naar de eerstvolgende genomineerde deelnemer.

Om de jury goed hun werk te laten doen is het belangrijk dat je direct na inschrijving je vaantje aan je fiets bevestigt. Hierop staat namelijk je deelnamenummer dat correspondeert met de deelnemerslijst. Geen lintje betekent uitgesloten van deelname aan de verkiezing.